Etyka biznesu

Ochrona środowiska

W Gospodarstwie Glinnik zajmujemy się rolnictwem, dlatego rozumiemy, że ochrona środowiska naturalnego jest priorytetem. W codziennym funkcjonowaniu przestrzegamy zasad ekologicznego i ekonomicznego zużycia surowców, materiałów, energii i wody. Z dumą przedstawiamy więc nasze aktualne cele i niedawne osiągnięcia.
Do 2025 roku planujemy zaspokajać 50% naszych potrzeb energetycznych prądem pochodzącym z odnawialnych źródeł energii.
Stosujemy dwucyklowy obieg wody – tej raz użytej do opłukiwania surowych warzyw używamy później jako ekologicznego, naturalnego nawozu dla kolejnych upraw, aby zminimalizować zużycie pitnej wody.
Z dbałości o bioróżnorodność zainstalowaliśmy budki lęgowe i karmniki dla dzikich ptaków na terenie naszego Gospodarstwa.
Nasza działalność jest oparta o uprawę i przetwarzanie wyłącznie roślin, więc wszystkie nasze produkty są koszerne i wegańskie, co minimalizuje zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności i spełnia oczekiwania konsumentów.

blanszowana grys

Etyczny pracodawca

Traktor-w-polu-3

Staramy się tworzyć przyjazne środowisko pracy i budować wewnętrzną etykę firmy. Osobom zatrudnionym oferujemy umowy o pracę, nie umowy śmieciowe, a w zatrudnianiu, wynagradzaniu i traktowaniu pracowników kierujemy się zasadami zapewniania równych szans. Dbamy o to, aby nasi pracownicy ani potencjalni pracownicy nie doświadczyli dyskryminacji ze względu na płeć, narodowość, pochodzenie, kolor skóry, orientację seksualną lub tożsamość płciową, wiek, niepełnosprawność, wyznanie lub bezwyznaniowość.
Wszystkim osobom pracującym w Gospodarstwie Glinnik oferujemy program wyjazdów i imprez integracyjnych, których celem jest tworzenie otwartej, przyjaznej społeczność w miejscu pracy i poza nim.

Filantropia

Gospodarstwo Glinnik od wielu lat wspiera lokalne społeczności przez finansowe asystowanie wydarzeń oświatowych i pozalekcyjnych w Zespole Szkół w Popowie Głowieńskim, działalności kulturalnej i edukacyjnej Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Bronisławowie oraz charytatywnych działań parafii w Starym Waliszewie.

Dworek-1
Skip to content